Алея на българските културни дейци

Алея на българските културни дейциАлеята е създадена през 90те години на 20ти век. Тук са поставени бюстовете на Николай Лъсков (1910-1944), Велислав Драмов (1919-1944), А.Златаров (1885-1936), Адам Мицкевич (1798-1855). Oткроява се откритият през 2007г. монумент в човешки размер на великия бургаски поет Христо Фотев.