Димитър Бракалов

Димитър БракаловДимитър Тодоров Бракалов /1840-1903/

В историята на Бургас едно от имената, които трябва да се изпишат със златни букви, е името на Димитър Бракалов. Истински възрожденец, активен деятел на борбата за българска независимост и строител на просперитета на новия Бургас.
Роден в гр. Калофер на 10.01.1840г. Завършва висше юридическо образование в Цариград. В Бургас пристига през 1867 г.и става арендатор на два турски чифлика По-късно закупува още чифлици в Бургаския регион, в тях отглежда жито, което изнася през Бургаското пристанище за Цариград. Д.Бракалов пръв усетил големите възможности и перспективи на Бургаското пристанище за развитието на българското стопанство и започнал да организира сам житната търговия. Във своите стопанства Бракалов въвежда нови форми на труд – наема постоянни работници до 100 души, а през активния сезон осигурява работа на повече от 400 души от целия регион. В същото време той е радетел за технически нововъведения в земеделието, като е първият българин, купил жътварска машина от Англия, а по-късно и вършачка. В неговите стопанства също за първи път се отглеждат нови земеделски култури за нашите земи: картофи и слънчоглед. Всичко това има изключително значение за по-нататъшното стопанско развитие на Бургас след Освобождението и благодарение на създадените от него и сподвижниците му условия по-късно тук се изграждат най-големите български мелници, маслобойни, спиртоварни и др.
Уважаван от турските власти, владеещ чужди езици /гръцки, турски, френски, руски/,– всичко това го поставя начело на зараждащото се тук българско общество. Бракалов е един от създателите на българската община в Бургас преди Освобождението. Участва в борбата за създаване на самостоятелна българска църква и училище. Заради дейността си той е изпратен на заточение в Диарбекир. Завръща се в Бургас в края на 1878 г. и отново застава на предната линия в борбата за изграждането на българската икономика и държавност. Заема различни длъжности в управлението: околийски началник, окръжен председател, депутат, три пъти кмет на Бургас /1884-1898г./. Известен е със своята благотворителност: раздавал чиновническата си заплата на бедните, а като адвокат често ги защитавал безплатно.
Вторият кметски мандат на Димитър Бракалов, започнал на 10.04.1895г. и продължил до 8.09.1897, е най-резултатният в историята на Бургас до тогава. В този период започва градоустройствено изменение, което придава на Бургас облика на модерен, европейски град. Тази политика на общинската власт продължава и в създаването на специални служби за почистване на града и строг санитарен контрол. Обявен е търг за изграждане на водоснабдителната система на града. Отделен е терен за построяване на нова Второкласна болница /на мястото на старата окръжна болница/. Започва се и проектирането на Морски бани до строящото се ново пристанище.
Изменението на градоустройствения план е свързано и със създаване на площад пред българската църква и училище, наречен също “Св.св.Кирил и Методий”. Започва и набирането на средства за построяването на нова църква, тъй като старата вече била твърде малка и мизерна за катедрален храм на българите в града. Една стара мечта на Д.Бракалов се сбъднала.
Димитър Бракалов умира на 63 години на 18.12.1903г. За съжаление не оставя преки наследници, а имотите му са разпродадени от племенниците му.
Днес Бракаловата къща е обявена за паметник на културата и в нея е разположена Етнографската експозиция на гр. Бургас, а с приза „Димитър Бракалов” се отличават заслужили общественици “За принос в развитието на Бургас и гражданска позиция”.