Годишни научни четения по хуманитаристика, 2003 г.

Годишни научни четения по хуманитаристика, 2003 г.Фолклор, културно наследство и туризъм

ГОДИШНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ ПО ХУМАНИТАРИСТИКА
Бургас 2003 - брой 5

в рамките на Международен фолклорен фестивал - Бургас, 2004 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Принципи на разчитане на изобразителния текст
Иван Маразов...............................................................................................................3

Културният туризъм в Странджа състояние и перспективи
Таня Бонева...................................................................................................................29

Фолклорната култура като регулатор на социалните отношения в съвременното българско село
Веска Кожухарова-Живкова........................................................................................35

Фолклорът - образ и ценност в туристическия продукт
Наталия Рашкова.......................................................................................................41

Проъчванията бърху традиционната родопска кухня - ресурс за културен туризъм в планината
Таня Марева.................................................................................................................48

Етнографията и фолклорът в Гоцеделчевски район - традиции и развитие
Спаска Паскова............................................................................................................56

Етнология и културен туризъм
Николай Ненов..............................................................................................................66

Етномузиката като туристическа атракция (наблюдения върху някои практики на цигани музиканти в България)
Лозанка Пейчева...........................................................................................................72

Медийната музика като културно наследство (върху български материали от първата половина на XX век - грамофонни плочи с фолклорна музика)
Венцислав Димов..........................................................................................................84

Възстановяване на традиционни български занаяти и мястото им в съвременния туризъм
Румяна Урумова...........................................................................................................97

Свои сред чужди, чужди сред свои: още за етническата и другите идентичности
/Диана Радойнова.........................................................................................................102

Човекът в традицията и отражението на традицията у човека
Катя Иванова..............................................................................................................113

Нестинарството - древен обичай или атракция
Добрина Лапчева..........................................................................................................119

Етнографски туризъм - познат и непознат
Петя Шиварова...........................................................................................................125


Съставител: Регионален бургаски музей
Редактори: н. с. Цоня Дражева и Румяна Урумова
Предпечатна подготовка: Атанас Христов и Цветана Илева
Бургас, 2004

Изтегли изданието в pdf >>