Годишни научни четения по хуманитаристика, 2004 г.

Годишни научни четения по хуманитаристика, 2004 г.Традиционни символи и обичаи в съвременната празнична култура

ГОДИШНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ ПО ХУМАНИТАРИСТИКА
Бургас 2004 - брой 6

в рамките на Международен фолклорен фестивал - Бургас, 2005 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Традиционната празничност – убежище за идентичност
Веска Кожухарова-Живкова.............................................................................................3

Ряженье в традиционной культуре белорусов (ключевые механизмы функционирования и развития)
Татьяна Ивановна Кухаронак.........................................................................................10

Фолклорни традиции в днешната празнична култура на българите в Словакия
Наталия Рашкова..........................................................................................................19

Български магически обряди, посветени на слънцето и огъня от Бургаския регион
Цоня Дражева.................................................................................................................25

Празничната традиция днес като емблема на селищната култура
Ваня Матеева.................................................................................................................33

Петльовден – традиция и съвременност
Татяна Щерева...............................................................................................................39

Старият бряст
Владимир Демирев.........................................................................................................45

Фестивалът в Разград – фактор за развитие на фолклорните традиции при капанците
Даниела Ганчева..............................................................................................................50

Традицијска култура у туристичкој понуди Србије
Вилма Нишкановић.........................................................................................................57

Фолклорното като обичай и символ в българската медийна музика от първата половина на ХХ век
Венцислав Димов.............................................................................................................63

Традиционни музикални образи в съвременната музика на Теодосий Спасов
Лозанка Пейчева.............................................................................................................71

“Употреби” на традицията в градска среда
Валентина Ганева-Райчева.............................................................................................85

Апокриес и каланда: съвременна експонация на два стари обреда в един мешан град
Диана Радойнова............................................................................................................93

Формы репрезентации национальных традиций в районах современных курортов Украины и Болгарии
Тамара Владимировна Космина..................................................................................103

Средневековый костюм славян в современной праздничной культуре: к проблеме византийских влияний
Оксана Юлиевна Космина.............................................................................................110

Символика на лозата в църковната дърворезба
Русанка Иванова Чешмеджиева..................................................................................114

О прегачама
Миша Ракоција.............................................................................................................119


Съставител: Регионален бургаски музей
Редактори: н. с. Цоня Дражева и Румяна Урумова
Предпечатна подготовка: Атанас Христов и Нели Никифорова
Бургас, 2005

Изтегли изданието в pdf >>