ХуркаХурката е специална пръчка, на нея се слага къделя вълна и ръчно се изтегля нишка, която се навива на вретеното.

В народните песни се пее за сребърна хурка и златно вретено . Всъщност хурката се изработва от дърво, а дървото обикновено е явор, ясен, бряст, габър, дрян. Украсяват я с различни резбовани орнаменти – растителни, зооморфни, геометрични.

Хурката и вретеното имат силата да пазят жената от уроки, от среща с лоши хора, и, най-вече - от любовта на змея...Затова всяка мома или невеста, когато излизала сама вън от къщата си, взимала със себе си хурката. Дори когато вървяла из гората, по поляните или отивала на работа в полето, все предяла.

На сватбата деверът подарявал на булката именно хурка. В битов план една от основните задачи на жената е да направи облекло за семейството си, затова се нуждае от хурка и вретено. Но в народните представи хурката има и друг смисъл – с нея ще запредеш нишката на живота си...


// Росица Топалова, уредник в отдел „Етнография”