Известия на Бургаския музей Том VII

Известия на Бургаския музей Том VII

издава: Регионален исторически музей – Бургас
БУРГАС 2021
ISSN 0407-9477

редакционна колегия:
проф. д.и.н. Светлозар ЕЛДЪРОВ – главен редактор;
проф. д-р Иван ХРИСТОВ;
проф. д-р Николай НЕНОВ;
доц. д-р Светла ДАЛАКЧИЕВА;
д-р Милен НИКОЛОВ
съставител:
д-р Милен НИКОЛОВ, РИМ – Бургас
художествен редактор:
Яна СЛАВЯНСКА

СЪДЪРЖАНИЕ

АРХЕОЛОГИЯ, НУМИЗМАТИКА, СФРАГИСТИКА
АРХЕОЛОГИЧЕСКО ИЗДИРВАНЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МИРОЛЮБОВО, ОБЩИНА БУРГАС, ПРЕЗ 2019 Г.
Мирослав Класнаков
ПОЛУОСТРОВ ХРИСОСОТИРА ДО ГРАД ЧЕРНОМОРЕЦ ПРЕЗ АРХАИЧНАТА ЕПОХА VII-VI В. ПР. ХР.
Иван Христов
ГРОБНИ ДАРОВЕ ОТ АПОЛОНИЯ ПОНТИКА ВЪВ ФОНДА НА
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВАРНА
Елина Мирчева
ДРАХМА НА МЕСАМБРИЯ ОТ ФОНДА НА РИМ-БУРГАС
Константин Господинов
РЯДЪК БРОНЗОВ МЕДАЛЬОН НА ИМПЕРАТОР ГОРДИАН III ОТ
СВЕТИЛИЩЕТО НА НОС ЕМИНЕ
Иван Христов
ВИЗАНТИЙСКИ ОЛОВНИ ПЕЧАТИ ОТ ФОНДА НА РИМ-БУР-
ГАС (ADDENDA ET CORRIGENDA)
Йото Валериев
НОВООТКРИТИ ПОДГЛАЗУРНИ МОНОГРАМИ ОТ ЦИТАДЕЛАТА НА СРЕДНОВЕКОВНИЯ ГРАД РУСОКАСТРО
Милен Николов

ИСТОРИЯ И ИЗКУСТВО
سوغرب ىسلكس ISKELE-I BERGOS, BERGOS ISKELESI. БУРГАСКОТО ПРИСТАНИЩЕ В XVII-XVIII В.
Цвета Райчевска
НЕИЗВЕСТНА ИКОНА НА СВ. БОГОРОДИЦА ОДИГИТРИЯ СЪС СВ. АПОСТОЛИ ПЕТЪР И ПАВЕЛ ОТ ЗОГРАФА СТЕРИОС ДИМИТРИУ В ИСТОРИЧЕСКИЯ МУЗЕЙ В БУРГАС
Иванка Делева
КОРАБОКРУШЕНИЕTO НА АНГЛИЙСКИЯ БАРК „ХЕЛПМИЙТ“ ПРИ НОС ЗУНАРИТА, 9-10 НОЕМВРИ 1875 Г.
Драгомир Гърбов
ЩРИХИ КЪМ ПОРТРЕТА НА ОПЪЛЧЕНЕЦА МАНОЛ ЛАЗАРОВ
Милена Дамаскова
ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО В БУРГАС КЪМ 1879 Г.
Митко Иванов
ВИДОВЕ ОБЩИНСКИ ТАКСИ И НАЛОЗИ В БУРГАС ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
Георги Дракалиев
БУРГАСКАТА ПРЕСА В ГОДИНИТЕ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО 1944 Г.
Диана Славчева
АРХИТЕКТУРНА, СТРОИТЕЛНА И ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ НА АРХ. СТОЯН Д. ГУГУЧКОВ В БУРГАС (1921-1944)
Филипа Гугучкова, Васил Дончев
РИБНАТА БОРСА И РИБОЛОВНИТЕ ДРУЖЕСТВА В СТАРИЯ БУРГАС
Владимир Анигностов
ТУРИЗЪМ ПО ЮЖНОТО ЧЕРНОМОРИЕ
Яна Иванова

ЕТНОГРАФИЯ
ОТГОВОРИТЕ НА ПАПА НИКОЛАЙ I ПО ДОПИТВАНИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ КАТО ИЗВОР ЗА СЪВРЕМЕННАТА ЕТНОЛОГИЯ
Пламена Кирова
ДНИТЕ НА СВЕТИ НИКОЛА И СВЕТИ ВАСИЛ В БУРГАСКО
Росица Топалова

ПРИРОДА
АРХЕОЗООЛОГИЧНИ ДАННИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РИБОЛОВ И ПЛАВАНЕ ПО ГОЛЕМИТЕ РЕКИ В ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ И ЧЕРНО МОРЕ ПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕ ЕПОХИ
Георги Рибаров, Божана Рибарова-Ходулова
ДОМАШНИТЕ И ДИВИ ЖИВОТНИ ОТ СРЕДНОВЕКОВНАТА КРЕПОСТ РУСОКАСТРО, БУРГАСКА ОБЛАСТ
Георги Рибаров
ОПИТИ ЗА ГНЕЗДЕНЕ НА ЗЕМЯТА В ГРАДСКА СРЕДА НА СРЕДИЗЕМНОМОРСКАТА ЖЪЛТОКРАКА ЧАЙКА LARUS MICHAHELLIS NAUMANN, 1840
Светла Далакчиева

КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ
ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ. ОБЕЦИ С ФОРМА НА ВЪПРОСИТЕЛЕН ЗНАК ОТ СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ (XIII–XIV В.). ЗА МАТЕРИАЛНИТЕ СЛЕДИ ОТ КУМАНИТЕ И ЗЛАТНАТА ОРДА В КУЛТУРАТА НА ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО. С., Уникарт ЕООД, 2019 г., 86 стр., 74 обр. в каталога, 48 обр. в текста.
Милен Николов

МУЗЕЙНА ХРОНИКА
ИЗЛОЖБИТЕ НА БУРГАСКИЯ МУЗЕЙ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2019-2020 Г.
Гергана Данабашева, Полина Иванова, Николай Димитров,Татяна Байкушева

Изтегли като пдф >>