Картичка - Изглед от Бургас 1932 г.

Картичка - Изглед от Бургас 1932 г.
Инв. №: 3808
Фонд: Основен фонд „Нова история”
Наименование: Снимка(оригинал)
Тип: предмет
Описание: изглед от Бургас, морето при залез-слънце, 1932 г.
Материал : фото хартия
Ширина(см): 9
Дължина(см):
Височина(см): 12
Тегло:
Местонахождение: