Кукери - ролева игра

Кукери - ролева играАвтор на сценария: Мая Стефанова Скочева

Участници: Кукери – момчета; домакини – стопанин и стопанка, деца

Необходими аксесоари: Всеки кукер носи гега или дълъг нож. Задължителни елементи в облеклото са чановете. Те са различни по брой, големина и звучност. Кукерите са с маски, костюми, престилки, които завързват на кръста си. Върху гърба си може да наметнат груби едноцветни или шарени губери с дълги влакна.

За обредното заораване и засяване са необходими: рало, крина, жито, въже.

Обстановка:
Къща – подредена в битов стил, софра, трикраки столчета, шарени тъкани черги, възглавници, глинени съдове, камина и всичко, което би подчертало характерната подредба на старата българска къща.
На софрата са поставени бъклица с вино, пита, яйца, сирене.

Общо представяне на обичая Кукери:
По традиция на Кукеров ден участват само мъже. Празникът започва със символичното “раждане” на главния Кукер или неговото обличане. След това кукерите започват да обикалят селото. Обичаят продължава със символичната оран и сеитба и борбите между кукерите. Подготовката на кукерите за началото на игрите става в тъмни зори, тайно от съселяните.
С изгряването на слънцето кукерите, водени от главния кукер (Царя) се отправят към домовете със звън и подвиквания „Ху, ху, ху!“
Музикален фон - гайда


Дете: На Заговезни играят кукери - яки мъже, нагласени с чудни облекла и тежки звънци на кръста.

Дете: За този ден всяка къща е почистена и спретната. Подредена е с най-нови постелки. Сготвени са най-тлъстите кокошки. Опечени са пухкави баници.

Дете: Кукерите влизат във всяка къща, желаят здраве, берекет и прогонват злото.

Дете: Звън, чакан вече,
В чанове впримчен,
Еква далече.

Дете:
Свири кларнетът.
Огън див бляска.
В тъмното светят
Маска до маска.

Дете: Кукер за вести
Порти удари.
Носят невести
Китки и дари.
(„Кукери“ – Николай Зидаров)

Дете: Люшкайте, разлюшкайте звънците,
Да отмине всякъде градушка,
Да се вдигат до небето ниви,
Да са всички здрави и щастливи.

С тежки и бавни стъпки кукерите стигат до дома на стопаните. Обикалят три пъти двора пред къщата и звънят със звънците.

Кукер: Хей, стопани, я станете, че е дошла пролетта!
(Всички похлопват с хлопките.)

Домакините излизат и посрещат групата пред вратата.
Стопанин: Добре сте ни дошли в нашата къща!

Кукер: Колкото е пълна на носача крината, тъй да е сита годината!
(Всички похлопват с хлопките.)

Кукер: Както са тежки пискюлите, тъй да са тежки житата, житата по класовете! (Всички похлопват с хлопките.)

Кукер: Да има много деца в къщата! (Всички похлопват с хлопките.)

Кукер: Да преливат бъчвите от вино! (Всички похлопват с хлопките.)

Кукер: Да преливат кошовете с жито! (Всички похлопват с хлопките.)

Кукер: Да потъне вдън земята злото! (Всички похлопват с хлопките.)

Кукерите прекарват през гърдите на Царя въже, за което е вързано ралото и се хващат за него. Три пъти заорават двора пред къщата.
На три пъти по време на орането кукерите дърпат въжето и събарят царя на земята, но той става отново, за да продължи.
След орането следва сцената на засяването на житото и благославянето. Един от кукерите държи в ръце крина, пълна с жито. Хвърля семето, наричайки:


Кукер: Най-малкото жито да бъде като мене!
От едно да станат хиляда!
Да дава Господ много берекет!
Да има много мамули!
Деца да има повече!


След засяването търкулва крината и всички гледат как тя ще падне на земята. Ако отворът й е нагоре, това предсказва добра бъдеща реколта и буди всеобщо оживление и радост. Ако падне надолу, годината ще е гладна.
Отново се хващат на кукерското хоро и три пъти обикалят „двора“ с високи подскоци, за да ехтят по-силно звънците.
След приключване на този обред следва борбата. Всички кукери клякат. Главният кукер избира една двойка. Победителят се бори с друг кукер и така няколко пъти. Накрая победителят се бори с Царя. Царят умира, но само, за да бъде съживен отново. Всички кукери се събират в кръг около него и скачат с възгласи „Ху-ху-ху-ху!“. Кукерът неочаквано се изправя и заиграва за всеобща радост.

Стопаните даряват кукерите, поднасяйки храна: топла бяла пита, пържени яйца и вино, сирене, лук.


Стопанин: Сполай ви за благословията! Носете здраве и радост на всеки дом, на всяка къща.
Кукер (поема даровете): Сполай ви! Сполай! И догодина, дай боже, да ни дарите повечко!

С подскоци и подвиквания:
„Ху, ху, ху!“ кукерите излизат.

Обреден календар за моми и ергени: Помагало за учителя >>

Обреден календар за моми и ергени: Помагало за ученика >>