Мария Досева

Мария ДосеваМария Досева

Архитект Мария Досева живее и работи в гр. Бургас през целия си живот до 1973 г. Завършва висшето си образование в гр. Дармщат – Германия през 1917 г. В продължение на почти 60 години тя проектира сградите на хотел “Чехословакия”, къщите на Димитър Коруджиев, и П.Кюлюмов, на Аянов и много други. Творчеството на една от първите жени-архитекти се характеризира с непрекъснатото търсене и претворяване на най-новите архитектурни стилови течения в Европа и стремеж към максимално очистване от еклектиката; арх. Мария Досева започва именно от завоя, когато новите конструкции и материали създават условия за развитие на сецесиона, кубизма и съвременната архитектура.