Музеите и устойчивото развитие - Бургас, 2015

Музеите и устойчивото развитие - Бургас, 2015

Сборник с доклади от IV национална среща "Музеите и устойчивото развитие", проведена на 3-5 юни 2015 г. в Бургас

СЪДЪРЖАНИЕ

Опис на съдържанието на диска......................................................................................................5

Поздравителни адреси..................................................................................................................... 7

Встъпителни думи.......................................................................................................................... 9

Бургас - древното минало на „Новия град”
Милен Николов, Регионален исторически музей – Бургас....................................................... 11

Създаване и дейност на международната доброволческа организация
„Световна федерация на приятелите на музеите“
проф. д. изк. Симеон Недков, ас. Петър Филипов Миладинов,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“.................................................................. 15

Знакови личности в знаков град
Гл.ас. Татяна Цанкова, Венета Георгиева – Козарева............................................................. 18

Тръненият венец - да го свалим ли? Да го продхранваме ли?
Елена Драгостинова, Музей „Борис Христов“ - София........................................................... 24

Сол, „реална“ и „престижна“ икономика в късната праистория на Източните Балкани
Чл.-кор. проф. д.и.н. Васил Николов,
Национален археологически институт и музей на БАН....................................................... 28

Когато храм градим, най-скъпото да принесем в дар
Чавдар Начев, Национален музей „Земята и хората” – София ........................................... 32

Софийската градска художествена галерия като своеобразен притегателен център през XXI в.
Пламен В. Петров, уредник.......................................................................................................... 38

Наследството на Апостола в Карлово – за обществената инициатива
и нейната градивност
Дора Чаушева, Национален музей „Васил Левски” – Карлово................................................ 44

Непознатият българин – полк. д-р Стефан Дуньов – национален герой
на Унгария и Италия
Анюта П. Каменова – Борин ....................................................................................................... 52

Музеите и устойчивото развитие
гл. ас. д-р Силвия Станчева, Софийски университет „Св. Климент Охридски”............... 56

Каменният щит над Карлово – касноантичната крепост от ІV-VІ в. над града
Мария Деянова, Исторически музей-Карлово........................................................................... 60

Михал Задгорски – неизвестен колекционер на ръкописи от Айтос
д-р Цвета Евлогиева-Кацарова, Национален исторически музей..................................... 65

Приносът на арх. Никола Николов за Велико Търново
Мирослава Георгиева, ХГ „Б. Денев” – Велико Търново............................................................ 69

Доброволчески инициативи в АЕК „Етър”
Росица Бинева, уредник ................................................................................................................ 74

Атанас х. Славчев – пръв гражданин и „старейшина“ на Павликени
Нели Цонева, Исторически музей - Павликени........................................................................... 80

Експозиция „Поезията на камъка” в Национален музей „Земята и хората”
Живка Янакиева-Начева, Светлана Енчева............................................................................. 86

Доброволчеството в българските музеи – 2015 г. – повече въпроси и по-малко отговори
д-р Екатерина Цекова, Национален политехнически музей................................................. 92

Владетелят обединител
Валерия Димитрова....................................................................................................................... 96

Крепостта или градът Ряховец в периода ХII–ХIV в.Проекции на един отворен във времето модел на развитие
Мая Иванова, Исторически музей – Горна Оряховица.......................................................... 101

Един (не)забравен герой – Тане Николов (Войводата)
Росица Бикова, Николета Тянчева........................................................................................... 106

Доброволците в РИМ "Стою Шишков" – Смолян
Златка Петрова, РИМ "Стою Шишков" – Смолян............................................................... 110

Създаване на виртуална експозиция с икони от фонда на РИМ-Бургас
Радовеста Стюърт, Регионален исторически музей – Бургас............................................ 117

Доброволците или волята на доброто
Д-р Биляна Попова, Лора Христозова, Регионален етнографски музей – Пловдив......... 123

Търговище – старият панаирен град
Магдалена Жечева........................................................................................................................ 129

Доброволчеството – традиция и иновация в музейната практика
Мирослава Таскова, Димитрина Димитрова, Регионален исторически музей – Кюстендил.......................................................................... 133

Иван Данов (1880-1947) – явление в културния живот на Плевен и страната
Нели Дакова, Регионален исторически музей – Плевен ........................................................ 138

Александър Мутафов – пътят на едно дарение
Милена Катошева, докторант в Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“, СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет................ 144

Обединеният град Смолян – в търсене на идентичност
Таня Марева, Регионален исторически музей – Смолян....................................................... 147

Стоян Митев (1889-1945 г.) – един успешен кмет, влюбен в родния Ямбол
Мария Иванова, Регинален исторически музей – Ямбол....................................................... 153


Съставител: Регионален исторически музей Бургас и Министерство на културата
Корица и дизайн: Цветана Илева
Коректор: Яна Славянска

Издателска къща НИ ПЛЮС
Печат: Симолини 94

София, 2015
ISBN 978-954-9464-11-5

Изтегли изданието в pdf >>