Оловен щок с касетъчен отвор

Оловен щок с касетъчен отвор
Инв. №:4293
Фонд: Археология
Наименование: Оловен щок с касетъчен отвор
Тип: оловна скоба
Описание: оловен щок с изключителни размери. Запазена е едната половина с отвора.
Материал : олово
Ширина(см): 72
Дължина(см): 0,8-0,12
Височина(см): 10
Тегло:
Местонахождение: В акваторията на Обзор.