Рикардо Тоскани

Рикардо ТосканиРикардо Тоскани /1857-1929/

Едно от най-големите имена в историята на бургаската архитектура е това на Рикардо Тоскани. Отначало работи в Пловдив и вероятно около 1885 г. се установява на практика в гр. Бургас. В първите години поради ограниченията, които поставя нашето законодателство, проектира зад имената на правоспособни технически лица /някой твърдят, че Тоскани не е правоспособен архитект, което е малко вероятно/. По-късно той образува съвместно с арх. Светослав Славов съдружие и много от проектите са подписвани от двамата. Запазени са и подписани само от Тоскани. Като италиански възпитаник от това време, Рикардо Тоскани внася в архитектурата на новото строителство на гр. Бургас основните белези на неостиловете. Той проектира култови сгради, банки, жилищни, жилищно-търговски и търговски сгради. Архитектурно-художествените тенденции на неговите произведения се движат между средиземноморския неоренесанс, неокласицизма и сецесиона. Тоскани обработва фасадите до максимална пищност, с богато разнообразие на пластични животински и растителни елементи, гирлянди, картюши, плетеници, фризове, сложни корнизи и мансардни покриви и разнообразни кули, кубета и шпилове.

Яна Иванова