Известия на Бургаския музей Том VIII

30.00лв


В новото издание на музея са публикувани 38 статии попадащи в утвърдени рубрики: археология, етнология, история, нумизматика, морска археология, епиграфика, сграфистика, природа и музейно дело. Двутомното издание за 2022 година е съставено 45 автора - музейни специалисти и външни автори - международни археолози, учени от страната проучващи Бургас и региона, придружени с резюмета на английски език.
Наличност

Comments

comments powered by Disqus

Търси

Изберете категорияИзберете aвтор
Или въведете фраза за търсене!

Този онлайн магазин е разработен в рамките на проект BG16RFOP001-1.004-0015-C02, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.