Кръгла маса "Музей и училищно образование"

03 Feb

Кръгла маса "Музей и училищно образование"


ПОКАНА ЗА КРЪГЛА МАСА
„МУЗЕИ И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ”


Бургаският музей е една от най-старите научни и културни организации в гр. Бургас. През своята вековна история той е осъществил и продължава да осъществява редица научни и популярни изследвания, в резултат на които днес са известни огромно количество научни и научнопопулярни изследвания за археологията, историята, етнографията и природата на Югоизточна България.

Според изискванията на ICOMOS – Международния съвет за паметниците на културата и музеите и Закона за културното наследство на Република България, всеки МУЗЕЙ има и още една основна функция – образователната. В тази посока, Регионалният исторически музей Бургас (РИМ – Бургас) стартира изготвянето и изпълнението на Програма за музейно образование, насочена предимно към учащите. Като първа стъпка в това начинание РИМ – Бургас започна организацията на кръгла маса /форум под надслов „МУЗЕИ И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ”.

Цели на форумa:

1. Да се представят пред училищата и училищните настоятелства пълни данни за ресурса на РИМ – Бургас с неговите отдели (Природонаучен, Археологически, Етнографски, Исторически), който може да се ползва с образователна цел;
2. Да се представят досегашните добри практики на РИМ – Бургас при работата с учащи;
3. Да се представят планираните дейности на РИМ – Бургас, свързани пряко с ученици и студенти;
4. Да се посочат от представителите на училищата и училищните настоятелства конкретните музейни действия и дейности, които педагозите считат за нужни при общата работа на училищата с музея;
5. Да се посочат от представителите на училищата и училищните настоятелства силните и слабите страни на музея като фактор, участващ в образователния процес и стъпките за преодоляване на слабостите;
6. Да се създаде Музеен съвет по образованието, в който да вземат участие представители на РИО – Бургас, училищните настоятелства, училищата и РИМ – Бургас. Целта на този Съвет ще бъде да взема решения за конкретни музейни дейности, свързани с образованието, и координацията между музей, училище и родители. На самата Кръгла маса, след дискусия, дейността на Музейния съвет ще бъде уточнена в детайли.

Каним Ви да бъдете участник в Кръглата маса, защото се нуждаем от Вашето мнение и подкрепа в това ново начинание!

Форумът ще се проведе на 07.02.2014 г. в зала 208 на Бургаския свободен университет, от 11:00 ч.

Моля желаещите да участват в Кръглата маса да депозират своите заявки на електронния адрес на музея: main@burgasmuseums.bg или на телефон 056/842 582.

Тагове:

Comments

comments powered by Disqus