Обява за събиране на оферти по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки, с предмет: „РЕМОНТ НА ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ - ГР.БУРГАС“

  • Начало
  • Новини
  • Обява за събиране на оферти по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки, с предмет: „РЕМОНТ НА ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ - ГР.БУРГАС“
19 May

Обява за събиране на оферти по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки, с предмет: „РЕМОНТ НА ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ - ГР.БУРГАС“

Публикувано на: четвъртък, 19 май 2016, 14:30 часа
Валидно до: петък, 3 юни 2016, 10:00 часа

О Б Я В А
за обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки, чрез събиране на оферти с обява с предмет: „РЕМОНТ НА ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ - ГР.БУРГАС“


Електронна преписка:

file Документация: Техническото задание и Приложенията, необходими за кандидатстване - архив
Дата: 14:46:44, 19 май 2016

file Документация: Инвестиционен проект - архив
Дата: 16:47:48, 19 май 2016

file Удължаване на срока за подаване на оферти до 7 юни
Дата: 14:30:28, 03 юни 2016

Допълнителна информация за организиране и провеждане на поръчката може да се получи на тел.: Светла Далакчиева, 056/ 843239, 0896695379.

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9053254.

Тагове:ремонт, природонаучен музей, обява

Comments

comments powered by Disqus