Първата публична лекция е на тема „Странджа пази природно богатство от отдавна минали геологически епохи“

  • Начало
  • Новини
  • Първата публична лекция е на тема „Странджа пази природно богатство от отдавна минали геологически епохи“
11 Jan

Първата публична лекция е на тема „Странджа пази природно богатство от отдавна минали геологически епохи“

В първата публична лекция от образователната програма на РИМ-Бургас „Опознай Бургас и Бургаския край“ ще бъдат представени интересни факти за растителните видове в Странджа планина. Тя и прилежащото й Черноморско крайбрежие са едни от най-интересните във флористично отношение области на България.

Флорогеографският комплекс на Странджа планина притежава уникален за Европа характер. Разположена на биогеографски кръстопът, освен реликтна евксинска флора, планината е приютила видове от средиземноморската, средноевропейската, балканската, евроазиатската, понтийско-централноазиатската и атлантическата група флорни елементи. Най-многобройни са субмедитеранските (от средиземноморската група) и средноевропейските видове растения.

Общият брой на растителните видове в Странджа планина е около 1670 – над 44% от видовете висши растения в България. Естествената горска растителност е добре съхранена и без аналог в страната.
Много други малко известни факти за дивата растителност на Странджа ще бъдат представени на 12 януари, петък, от 16.00 ч. в Изложбената зала на Историческия музей в Бургас.

Тагове:Странджа, публична лекция

Comments

comments powered by Disqus