Състезание за Купата на Природонаучен музей - Бургас 2014г.

  • Начало
  • Новини
  • Състезание за Купата на Природонаучен музей - Бургас 2014г.
01 May

Състезание за Купата на Природонаучен музей - Бургас 2014г.

За трета година РИМ Бургас отбелязва Международния ден на биологичното разнообразие със Състезание за Купата на Природонаучния музей. Тази година темата на състезанието е Черно море.
Състезанието ще се проведе на 22 май 2014г. от 10 до 13 часа на сцената Охлюва в Морската градина. Всяко училище може да излъчи отбор от 3-ма ученика и ръководител.
Необходимо е да заявите своето участие в Природонаучния музей (ул. „К.Фотинов” 30 или на телефон 056/843 239).


Р Е Г Л А М Е Н Т
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ ЗА КУПАТА НА ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ-БУРГАС 2014г.


Темата на състезанието през 2014г. е Черно море.

1. Цели на състезанието:
• Предоставя възможност за изява на ученици със задълбочени знания и засилен интерес към природните науки;
• Дава възможност учениците да покажат оригинално мислене;
• Дава възможност на отборите, излъчени от училищата в Бургаския регион, да сравнят знанията си в областта на природните науки и екологията.

2. Участници:
Тъй като темата на тазгодишното състезание не се изучава специално в учебните часове възможност да се включат имат всички ученици от Бургаска област.
От всяко училище може да участва по един отбор, състоящ се от 3 (трима) състезатели и ръководен от преподавател.

3. Съдържание:
Мястото на провеждане на състезанието е сцената Охлюва в Морската градина. Състезанието ще се проведе на 22 май 2014г. от 10:00 до 13:00 часа. Състезанието ще се състои от две части. При първата всеки отбор ще получи бланка с въпроси за Черно море, на които ще трябва да даде отговори, които носят съответен брой точки. Всеки отбор ще разполага с 30 минути за отговори. Втората част, която е практична, ще следва непосредствено след това. Екипът на Природонаучния музей ще подготви кутия с характерни растителни и животински видове, обитаващи Черно море и бреговете му. Всеки отбор ще разполага с време, за да ги определи. Правилното посочване на всеки вид ще носи определен брой точки. Не се допуска използването на определи или други помощни средства.

4. Оценяване и класиране:
Класирането е отборно. Оценяването ще бъде на база на настоящия регламент и общия брой точки. Печели отборът, събрал най-много точки. Оценяващата комисия ще бъде от представители на Регионалния исторически музей и РИО-Бургас. Всички участници ще получат индивидуални грамоти.

Заявки за участие на училищни отбори се подават в Природонаучния музей (гр. Бургас, ул. К.Фотинов № 30, тел. 056 843 239) в срок до 19 май 2014г.

Тагове:

Comments

comments powered by Disqus